94-09-08 Cruise Cafe
Oslo, Norway
Unverified
Setlist:
Notes:
Peyote Radio Theater Tour Europe