94-08-23 Whelans Bar
Dublin, Ireland
Unverified
Setlist:
Notes:
Peyote Radio Theater Tour Europe