94-08-06 The Point
Atlanta, Georgia, America
Unverified
Setlist:
Notes:
Peyote Radio Theater tour, with band.