94-07-27 Hahn Cosmopolitan Theater
San Diego, California, America
Unverified
Setlist:
Notes:
Peyote Radio Theater tour, with band.