94-07-20 Velvet Elvis Theatre
Seattle, Washington, America
Unverified
Setlist:
Notes:
Peyote Radio Theater tour, with band.